เนื้อเพลง พร้อมคอร์ด เพลงสาวเชียงใหม่

ศิลปิน : จรัล มโนเพขร

C Am Dm G
ข้าเจ้าเป๋นสาวเชียงใหม่ แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้ว
C Am Dm G
ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว มาอู้มาแซว เป็นคนหละปูน
C Am Dm G
ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเจียงฮายจื้อแก้วมาลูน
C Am Dm G C
อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซูน อ้ายคำ อ้ายมูล อ้ายสมอ้ายดี
Am Dm G C
เปิ้นบอกว่าจะมาขอ ข้าเจ้าก่อรอมาแล้วเป๋นปี๋
Am Dm C Dm G
ป้อแม่ ถ้าปู๋ สะรี อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอย
C Am Dm G
ข้าเจ้าบ่อเจื้อแฮมแล้ว จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย
C Am Dm C
ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย ขายแหวนขายสร้อย อยุ่บนดอยปุย